• آموزش طراحی نمونه ها با Framer

آموزش طراحی نمونه ها با Framer

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش طراحی معماری  Cloud Native برای تحویل مداوم

آموزش طراحی معماری  Cloud Native برای تحویل مداوم

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش Router در 4 React 

آموزش Router در 4 React 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش مطالعه موردی طراحی معماری Agile 

آموزش مطالعه موردی طراحی معماری Agile 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • آشنایی با بازار فروش صنعت بازی سازی

آشنایی با بازار فروش صنعت بازی سازی

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش نگهداری و حفاظت از شواهد دیجیتال

آموزش نگهداری و حفاظت از شواهد دیجیتال

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش یادگیری عمیق برای تصمیم گیرندگان استراتژیک

آموزش یادگیری عمیق برای تصمیم گیرندگان استراتژیک

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش معماری Cloud Native برای زیرساخت Cloud 

آموزش معماری Cloud Native برای زیرساخت Cloud 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش استراتژی UX برای طراحی تبدیل

آموزش استراتژی UX برای طراحی تبدیل

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش طراحی معماری Cloud Native برای DevOps

آموزش طراحی معماری Cloud Native برای DevOps

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش فناوری اطلاعات سلامت CompTIA 

آموزش فناوری اطلاعات سلامت CompTIA 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ایجاد دارایی های بازی بهتر در Blender

آموزش ایجاد دارایی های بازی بهتر در Blender

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • آموزش الگو معماری Cloud Native – پیکربندی خارجی

آموزش الگو معماری Cloud Native – پیکربندی خارجی

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش گواهینامه سیسکو ICND2 200-105 Exam

آموزش گواهینامه سیسکو ICND2 200-105 Exam

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آموزش خوشه بندی و یادگیری ماشینی بدون نظارت

آموزش خوشه بندی و یادگیری ماشینی بدون نظارت

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش ساخت ارائه های هوشمند با پاورپوینت 2016

آموزش ساخت ارائه های هوشمند با پاورپوینت 2016

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آموزش Containers ها و زبان Go

آموزش Containers ها و زبان Go

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش متخصص امنیت پیشرفته CompTIA

آموزش متخصص امنیت پیشرفته CompTIA

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۰
 • آموزش Cisco 300-135 TSHOOT – عیب یابی و نگهداری از شبکه IP سیسکو

آموزش Cisco 300-135 TSHOOT – عیب یابی و نگهداری از شبکه IP سیسکو

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش Azure، آفیس 365 و Exchange Server 2016 – راه حل های Cloud با دیتاسنتر محلی 

آموزش Azure، آفیس 365 و Exchange Server 2016 – راه حل های Cloud با دیتاسنتر محلی 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰
 • آموزش Agile – افزایش بازخورد مشتری

آموزش Agile – افزایش بازخورد مشتری

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰