• آموزش خوکارسازی شبکه Python 3 SSH

آموزش خوکارسازی شبکه Python 3 SSH

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش خودکارسازی شبکه با Python NAPALM

آموزش خودکارسازی شبکه با Python NAPALM

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Revit – استفاده از داده Point Cloud

آموزش Revit – استفاده از داده Point Cloud

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش اجرای Jenkins در AWS

آموزش اجرای Jenkins در AWS

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش اصول علم داده – انتخاب پایگاه داده مناسب

آموزش اصول علم داده – انتخاب پایگاه داده مناسب

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش وبلاگ نویسی برای کسب و کار

آموزش وبلاگ نویسی برای کسب و کار

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش تحلیل کسب و کار – پیش بینی با هموارسازی فصلی baseline

آموزش تحلیل کسب و کار – پیش بینی با هموارسازی فصلی baseline

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش اصول CMO – ارزیابی اثربخشی بازاریابی (ROI)

آموزش اصول CMO – ارزیابی اثربخشی بازاریابی (ROI)

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش ترکیب متن و ویدئو در After Effects

آموزش ترکیب متن و ویدئو در After Effects

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش انیمیشن سازی دو بعدی 

آموزش انیمیشن سازی دو بعدی 

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آشنایی با Articulate 360

آشنایی با Articulate 360

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با Azure DevOps

آشنایی با Azure DevOps

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns) توسط CleanCoders

آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns) توسط CleanCoders

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش ویدئویی Kotlin از صفر تا صد

آموزش ویدئویی Kotlin از صفر تا صد

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Cisco CCNP SWITCH – پیاده سازی Cisco IP Switched Networks v2.0

آموزش Cisco CCNP SWITCH – پیاده سازی Cisco IP Switched Networks v2.0

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش کامل نوشتن طرح های کسب و کار

آموزش کامل نوشتن طرح های کسب و کار

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش مدیریت شبکه عمومی در Microsoft Azure

آموزش مدیریت شبکه عمومی در Microsoft Azure

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش مدیریت شیرپوینت 2016 با پاورشل

آموزش مدیریت شیرپوینت 2016 با پاورشل

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – ایجاد Enterprise Logic Apps

آموزش Microsoft Azure Developer – ایجاد Enterprise Logic Apps

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش برنامه ریزی، استقرار و نگهداری QRadar

آموزش برنامه ریزی، استقرار و نگهداری QRadar

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش شروع کار با RxJS

آموزش شروع کار با RxJS

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰