دیزاین | Design

 • Lynda V-Ray: Control Color Bleed in Blender

Lynda V-Ray: Control Color Bleed in Blender

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۳
 • Pluralsight Adobe Analytics Fundamentals

Pluralsight Adobe Analytics Fundamentals

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۴
 • Pluralsight Adobe Analytics Analysis Workspace

Pluralsight Adobe Analytics Analysis Workspace

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۳
 • Lynda ZBrush: Tips & Tricks

Lynda ZBrush: Tips & Tricks

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۳
 • Lynda ZBrush: Modeling Footwear

Lynda ZBrush: Modeling Footwear

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۳
 • Pluralsight Animate CC Building AIR Desktop Applications

Pluralsight Animate CC Building AIR Desktop Applications

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۴۲
 • Pluralsight Label Creation for Profiles in Civil 3D

Pluralsight Label Creation for Profiles in Civil 3D

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۴۰
 • Pluralsight Inventor Essentials – Patterns and Symmetry

Pluralsight Inventor Essentials – Patterns and Symmetry

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۹
 • Tutsplus Prototyping an App With Adobe XD

Tutsplus Prototyping an App With Adobe XD

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۱
 • Tutsplus Designing Covers for Childrens Books

Tutsplus Designing Covers for Childrens Books

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۵۵
 • Tutsplus Design Your Own Custom Skins

Tutsplus Design Your Own Custom Skins

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۵۵
 • Tutsplus Creating Low Poly Backgrounds

Tutsplus Creating Low Poly Backgrounds

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۵۵
 • Tutsplus On-Camera Sound: Audio Essentials for Solo Video Producers

Tutsplus On-Camera Sound: Audio Essentials for Solo Video Producers

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۵۵
 • Tutsplus How to Shade Animals in Perspective

Tutsplus How to Shade Animals in Perspective

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۵۴
 • Lynda Illustrator CC 2017 One-on-One Fundamentals

Lynda Illustrator CC 2017 One-on-One Fundamentals

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۹
 • Lynda Illustrator CC 2017 One-on-One Advanced

Lynda Illustrator CC 2017 One-on-One Advanced

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۹
 • Lynda Illustrator CC 2017 New Features

Lynda Illustrator CC 2017 New Features

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۹
 • Pluralsight Illustrator CC Technical Drawing

Pluralsight Illustrator CC Technical Drawing

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۹
 • Pluralsight Illustrator CC Simple Designs

Pluralsight Illustrator CC Simple Designs

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۸
 • Lynda InDesign: Advanced Styles

Lynda InDesign: Advanced Styles

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۶
 • Pluralsight InDesign CC Mastering Productivity

Pluralsight InDesign CC Mastering Productivity

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۶